Změny v biochemickém složení plodů rakytníku během zrání


Jelikož s rakytníkem spousta pěstitelů teprve začíná, je v jeho pěstování stále několik oblastí, které nejsou dosud všeobecně známy a jejihž špatné pochopení může vést k mylným závěrům či zklamáním. Poměrně častým dotazem je kdy sklízet plody rakytníku - ke zodpovězení této otázky může napomoci výzkum, který byl před několika lety proveden v Litvě, a který se týká fyzických a chemických změn plodů rakytníku během jejich dozrávání. Sleduje úrodnost, váhu plodů, sílu odtrhu, pevnost slupky, obsah cukrů, kyselin, sušiny, karotenoidů a vitaminu C.

Originální dokument litevského zemědělského a ovocnářského institutu: SeabuckthornBiochemicalRipeningChanges.pdf

Měření byla prováděna od 25. července do 19. září roku 2006 v Litvě na rostlinách vysazených na jaře 1998 (tzn. 8mileté dospělé keře) do uspořádání 4x2m. Jednalo se o odrůdy: Avgustinka, Botaničeskaja, Podarok sadu a Trofimovskaja. Postupnou změnu charakteristik lze vysledovat na grafech ve výše uvedeném dokumentu, z těch nejzajímavějších lze ve zkratce říct, že síla odtrhu se během zrání příliš nemění, zato výrazně klesá pevnost slupky, obsah kyselin u Avgustinky a Botaničeské zvolna roste a pak mírně klesá, zatímco u Trofimovské a Padarok sadu ke konci zrání poněkud narůstá. Obsah cukrů (což je vedle kyselin velmi důležitá charakteristika) dosahuje v jednu chvíli maxima (kolem 5. září, ale v našich podmínkách to může být poněkud jinak) a pak výrazně klesá. Potvrzuje to tu zkušenost, že se sběrem plodů nelze příliš otálet - jinak hrozí ztráta cukru, změknutí bobulí (ty pak nelze bez poškození sklízet) a vlivem pokračujících chemických procesů celková změna chuti až po vyloženě nepříjemnou. Období vhodné ke sklizni nastává zhruba v okamžiku plného vybarvení plodů (do žluté, oranžové či červené - podle dané odrůdy) a trvá přibližně týden až 14 dní. U velmi raných a naopak velmi pozdních odrůd se to ideální datum sběru může posunout až o měsíc dopředu nebo zpět.