Historie šlechtění jedlého zimolezu (Lonicera caerulea)

Připravil jsem výcuc zajímavostí z historie šlechtění jedlého zimolezu, který je u nás stále řazen mezi netradiční ovocné druhy, ačkoli ve světě je znám a konzumován již velmi dlouho. Kromě pohledu do minulosti lze z těchto informací vyčíst i něco o budoucích odrůdách čtvrté a páté generace (bavíme-li se o Bakčarské produkci), které jsou zatím vedeny pouze pod kódovým označením, ale z přehledových tabulek je zřejmé jaký je hlavní směr vývoje. Je taky důležité si uvědomit, že všechny odrůdy zimolezu, se kterými se jakožto s novinkami budeme setkávat v následujících cca 10ti až 15ti lety, jsou již na světě a nyní probíhá jejich selekce a testování. Jeden cyklus začínající křížením, přes výsevy, selekci, testování, registraci, až po uvedení "na trh" totiž může trvat i 20 let.Historie šlechtění v Rusku:

První zmínky o zimolezu modrém s chutnými a velkými plody (v porovnání s ostatními divoce rostoucími plodinami) byly zaznamenány již v roce 1756 při popisu Kamčatky. Další oblast výskytu jedlého zimolezu byla nalezena na konci 19. století v Zabajkalsku (hornaté území na východ od jezera Bajkal na Sibiři). Sběr prvních divoce rostoucích zimolezů z Kamčatky byl zahájen v roce 1947 nynějším Vavilovovým institutem a do roku 1970 se velmi rozvinul v Pavlovské zkušební stanici. V roce 1948 byly v Lisavenkově institutu (Barnaul) zahájeny testy rostlin sebraných na Kamčatce a z oblasti Altaje. V Bakčarské výzkumné stanici se započalo s rozsáhlým výzkumem této rostliny v roce 1964 pod dohledem I. K. Gidzjuka. V Moskvě se zvedl zájem o zimolez modrý během roku 1951 poté, co se zjitilo, že lidé na Urale sbírají plody a suší je, aby zmírnili jejich hořkost. Tak začaly práce na sběru nejméně hořkých divokých rostlin z přírody Uralu, Pamíru, Altaje a Magadanu. V dalších letech se k výzkumu jedlých odrůd zimolezu postupně přidaly další výzkumné ústavy na jižním Urale, v Čeljabinsku, Mičurinsku atd.

Jakmile měly jednotlivé ústavy dostatečně velký genofond, zahájily první výsevy a selekce podle vlastních metodik. Postupně byly vytipovány kvalitní rostliny a ty nejlepší z nich přihlášeny k zápisu do státního registru pod odrůdovými názvy. Jelikož šlechtitelských stanic bylo hodně (zhruba 10 těch velkých) a pracovaly víceméně nezávisle na sobě, byly postupem času zaregistrovány desítky odrůd (ke dnešnímu dni je jich přes dvě stovky) často s velmi podobnými vlastnostmi. Detailnější popis práce jednotlivých ústavů by vydal na pěkně tlustou knihu, pro potřeby tohoto článku jsem tedy vybral pouze jeden a to Bakčarský z Tomské oblasti.


Bakčarská šlechtitelská stanice

Odrůdy první generace

Z prvních 9463 semenáčů (F1) byla vyčleněna pouze jedna "perspektivní" a 16 "výběrových" forem, plody byly středních rozměrů, žádné velkoplodé rostliny nebyly nalezeny. V roce 1968 následovala výsadba dalších 6088 semenáčů (F2) rozličných druhů a poddruhů jedlého zimolezu (z. kamčatský, z. altajský, atd.). V letech 1971 - 1972 se studovala mrazuvzdornost semenáčů, byla prováděna měření úrodnosti a zároveň se přistoupilo k degustaci všech 6ti tisíc rostlin. Největší úrodnost se v těch letech pohybovala kolem 0,8 - 1,2kg z keře, průměr byl 300g na keř. V období 1977 - 1982 byly z vytipovaných semenáčů postupně vyselektovány první bakčarské odrůdy: Tomička, Pamjati Gidzjuka, Vasjuganskaja, Parabelskaja a o něco později pak Bakčarskaja, Kamčadalka, Roksana a Andarma. Do státního registru byly první bakčarské odrůdy zapsány v roce 1987: Tomička a Bakčarskaja, v roce 1990: Vasjuganskaja, následovaly Kamčadalka (1993), Pamjati Gidzjuka (1999), Roksana (2002). Narymskaja, zapsána do registru v roce 2000 se považuje za poslední odrůdu "první generace". Stručná charakteristika těchto odrůd je zobrazena v následující tabulce.

Charakteristika odrůd zimolezu (F2):
OdrůdaPrůměrná úrodnost 10tiletých keřů (kg)Průměrná váha plodů (g)Maximální váha plodů (g)Degustační hodnocení
Tomička2,600,81,04,7
Vasjuganskaja2,450,81,34,8
Bakčarskaja1,800,70,94,8
Pamjati Gidzjuka2,250,81,14,8
Kamčadalka1,601,01,24,7
Roksana1,321,31,84,8
Narymskaja2,61,31,94,6

Odrůdy druhé a třetí generace

V letech 1976 - 1979 bylo prováděno křížení 82 různých kombinací (opyleno celkem 23,2 tisíce květů). Ze získaných semen byl v roce 1980 - 1982 založen nový sad semenáčů (F3) se 5700 hybridy a 2000 semenáčů z volného opylení. Největší zastoupení v tomto křížení měl semenáč z výsevů F2 pod kódovým označením 1-39-23, který vynikal velikostí plodů (1,1g, max 2,6g) a vysokou úrodností (průměrná úroda za 6 let z 11-tiletých keřů byla 3,9kg, maximální 7,6kg), jeho plody byly ale nahořklé (degustační hodnocení jen 3,5). Z celkového počtu 82 křížení byl použit jako opylovač v 60ti případech, prováděly se i výsevy jeho semen z volného opylení. Selekce semenáčů ze sadu F3 byla prováděna v letech 1986 - 1995 až po Gidzjukově smrti, oproti předchozí generaci došlo k nárustu úrodnosti i velikosti plodů - viz. následující tabulka. Odrůdy této generace byly zapsány do státního registru v letech 2000 - 2006.

Charakteristika odrůd zimolezu pokolení F3 (hybridizace 1976 - 1977):
OdrůdaPrůměrná úrodnost (kg/keř)Maximální úrodnost (kg/keř)Průměrná váha plodů (g)Maximální váha plodů (g)Degustační hodnocení
Sibirjačka3,13,71,01,44,9
Čulymskaja3,13,51,21,64,8
Gordost Bakčara2,83,61,22,34,8
Bakčarskyj Velikan1,62,31,82,54,8
Silginka2,83,21,42,24,9
Bakčarskaja Jubilejnaja2,33,51,52,14,8

Odrůdy čtvrté generace

V letech 1987 – 1994 se začalo s křížením odrůd druhé a třetí generace. Provedlo se 27 kombinací rodičovských odrůd Tomička, Vasjuganskaja, Bakčarskaja, Roksana, Bakčarskij Velikan, Gorgost Bakčara a odebrala se semena z volného opylení dalších 26ti "výběrových" a "elitních" forem. Z 8180 semenáčů třetí a čtvrté generace byl postupně mezi roky 1991 a 1998 založen nový sad. Výsledky práce na tomto sadu jsou shrnuty v následující tabulce. 4-14-20 byla v roce 2009 předána na státní zkoušky pod názvem "Doč Velikana".

Charakteristika elitních semenáčů čtvrté generace (rok výsadby 1991):
OznačeníPrůměrná úrodnost (kg/keř)Úroda z 10tiletých keřů (kg/keř)Maximální úroda (kg/keř)Průměrná váha plodů (g)Maximální váha plodů (g)Degustační hodnoceníStupeň osypávání
5-9-772,42,54,01,82,74,81
5-10-752,52,44,01,62,84,92
5-10-902,22,43,21,62,44,90
5-4-802,52,53,91,42,04,80
4-14-202,33,54,11,93,04,80
4-13-871,82,24,01,72,94,91,5
4-10-242,83,14,51,72,24,90
4-4-802,12,13,01,62,24,90
4-11-961,52,03,51,52,04,90
4-6-62,02,23,11,21,74,90

Shrnutí

Z výše uvedeného vyplývá, že během práce se zimolezem bylo v Bakčaru vysazeno 32780 semenáčů. V současnosti se pokračuje s 10600 semenáči třetí až páté generace zasazenými v letech 1997 - 2008. Státními zkouškami prošly úspěšně všechny odrůdy první generace. Byly vysazeny v letech 1986 - 1988 a dosud krásně plodí. Do roku 2008 bylo do státního registru zapsáno 12 bakčarských odrůd, z čehož 10 je patentováno a vztahují se na ně různé typy autorských práv.