Virová mozaika fíkovníků (FMD)

Obvykle je uváděno, že fíkovník (ficus carica) netrpí nějakými vážnými chorobami a škůdci, ale při delším pěstování většího množství odrůd (zejména pak v kontejnerech) se na nějaké z nich přeci jen časem narazí. Nejobvyklejší je houbová "rez" ("fig rust"), která se projevuje hnědočervenými fleky na listech při delším deštivém počasí či ve skleníku, ta je ale velmi dobře léčitelná například obyčejným Kuprikolem. Pak jsou zde některé další jako "root knot nematodes" způsobená parazity na kořenech, ale ta se zatím naštěstí u nás nevyskytuje a i kdyby, tak je také řešitelná. Čím dál častěji se v souvislosti s pěstovaním fíkovníků objevuje pojem "virová mozaika" (zkráceně FMD alias "Fig Mosaic Disease") - toto onemocnění je způsobeno skupinou virů, kterých obvykle bývá přítomno více najednou. Nejznámějším je asi FMV ("Fig Mosaic Virus") - pod touto zkratkou se pak celá choroba většinou uvádí.


Příznaky

Typickým příznakem jsou světlé skvrny na listech připomínající mozaiku, někdy se mohou objevit i na fících. Běžně dochází i k deformacím listů již při jejich rašení, žlutozelené skvrny mohou být později ostře ohraničeny hnědočerveným zbarvením. Některé barevné a tvarové nepravidelnosti na listech mohou být způsobeny i výživou (nedostatek nebo přebytek některého prvku) nebo vnějšími vlivy (popálení od slunce, stopy po škůdcích apod.), případně může jít o jinou nemoc - kromě rzi existují i další houbové choroby, které se projevují jinou barvou skvrn. Proto podivně vypadající listy neznamenají automaticky přítomnost virové nákazy - tu lze bezpečně potvrdit pouze specializovaným testem ve vybavené laboratoři.

Mezi další popsané příznaky patří defektní či pomalý růst rostlin, snížení celkové úrodnosti či propad násady.


Ochrana

K přenosu virů dochází kontaktem mezi nakaženými rostlinami, k tomu může dojít prostřednictvím škůdců (u FMV typicky roztoč Aceria ficus) nebo například při použití nedesinfikovaných nástrojů při řezu. Nutno zmínit nebezpečí přenosu při vegetativním množení - z řízků odebraných z infikované rostliny vznikne rovněž zavirovaná sazenice.

Jakmile se rostlina dostane některým z výše uvedených způsobů do kontaktu s virem, zůstane navždy infekční, tzn. vir nelze žádným dostupným způsobem odstranit ani zahubit. Jedinou prevencí proti nákaze je důsledná izolace podezřelých rostlin nebo pěstebního materiálu z neověřených zdrojů a i tak není vyloučeno, že si člověk do sbírky viry mozaiky zavleče. Na některých odrůdách se totiž viry neprojevují vůbec nebo jen velmi nenápadně a při současných možnostech výměny řízků z celého světa je skoro nemožné nepřijít do styku s nějakým zavirovaným fíkovníkem.

Je popsána metoda in-vitro propagace, pomocí které lze získat bezvirový rostlinný materiál, ale ta je možná pouze v laboratorních podmínkách.


FMD v mojí sbírce

První projevy virové mozaiky jsem začal na svých fíkovnících pozorovat asi v roce 2016, ale už nejsem schopen zpětně zjistit u které odrůdy - více mě zlobily svilušky než sem tam nějaký flíček na pár listech. Během dalších dvou let se mozaika rozšířila na větší část rostlin, kdy již nešla přehlédnout - kropenaté listy a někdy i fíky byly již velmi nápadné. Samozřejmě, že jsem používal k řezu stejné nůžky a nic nedesinfikoval. S přenosem musí ale pomáhat i nějaký škůdce, klidně ta sviluška, které je ve skleníku vždy dostatek. Mozaika se totiž po čase objevila i na původně bezpříznakových sazenicích, které jsem dosud nestříhal, ale byly poblíž infikovaných keřů umístěných ve skleníku.

Jen pro zajímavost - lze se například dočíst, že u téměř všech fíkovníků pěstovaných na Istrii nebo v Černé Hoře se potvrdil výskyt jednoho či více těchto virů, podobné rozšíření tedy asi nebude ničím zvláštním nebo výjimečným.


Jaké je řešení?

Po nastudování řady dokumentů a diskuzí na toto téma jsem došel k závěru, že je možné k celé věci zaujmout dvě základní stanoviska:

1) Při zaslechnutí slov "virová mozaika" se vyděsit k smrti, okamžitě spálit všechny podezřelé fíkovníky ve sbírce a přestat shromažďovat další odrůdy z neověřených zdrojů, případně nové přírůstky delší dobu izolovat v dostatečné vzdálenosti od zdravých rostlin.

2) Smířit se s existencí virů v populaci fíkovníků - podobně jako třeba virus neštovic dokáže přežívat v lidském organismu v latentní podobě a projeví se při nějakém oslabení v podobě pásového oparu, tak i FMV svého hostitele nemá v úmyslu zlikvidovat a může zůstávat téměř nebo zcela nepovšimnut, zejména má-li rostlina dobré pěstební podmínky a není ničím stresována. Viry prostě v živých organismech byly, jsou a budou, jde jen o to, najít nějakou rovnováhu a optimální způsob minimalizace příznaků.

Osobně jsem zastáncem spíše toho druhého pohledu na věc a tento dokument zveřejňuji mimo jiné proto, aby bylo zřejmé, že všechny mé fíkovníky (včetně nabízených řízků) skoro jistě přišly do kontaktu s některými z "mozaikových" virů a nemohu proto zaručit poskytování absolutně "čistého" materiálu ani v případě, že na sazenicích nejsou žádné viditelné příznaky.